Loading...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване се предлагат промени, свързани с подобряването на безопасната експлоатация на плувните басейни, прецизиране на текстове в наредбата и привеждането й в съответствие със Закона за туризма:

– По отношение на лицата, стопанисващи плувни басейни ще се добави изискването същите да определят персонал, който е отговорен за безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

– Ще се прецизират дефинициите на прилежащ плувен басейн към място за настаняване и самостоятелен плувен басейн и ще се преодолее дублирането на разпоредби, които са идентични по своя смисъл.

– Ще се прецизира кръгът от лица, на които може да бъде връчен констативен протокол от извършена проверка от контролните органи на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

– Ще се установи в Наредбата, като подзаконов нормативен акт, възможността, регламентирана в Закона за туризма за налагане на принудителната административна мярка „временна забрана за ползване на плувния басейн“ при установени нарушения в резултат на контролната дейност.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg

Споделете