Loading...

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на ПМС №181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

С промените се добавят две търговски дружества „Ахелой ОПМ“ ООД и „Караш Инвест“ ЕООД към списъка в приложението към чл.1, ал.1, раздел V „Икономика“, т.2 на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. Включването на дружествата е на основание предмета им на дейност (производството, търговия и съхранение на продукти, свързани с отбраната и др.), които биха имали важно значение при планиране на гражданските ресурси за отбрана, които ще допринесат като цяло за отбранителната и националната сигурност. Приемането на проекта за допълнение на ПМС № 181/2009 г. непосредствено играе роля за сигурността на дружествата при реализирането на политиките по охрана и превенция, обезпечаващи предотвратяването и пресичането на кибератаки, тероризъм и други противообществени прояви и престъпления в особено чувствителните зони в обектите. Ще се използва експертизата на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобразно компетентните ѝ правомощия, за да се повиши сигурността на обектите, които са част от критична инфраструктура в сектор „Икономика“. Тези обекти, съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Правилника за неговото приложение са под прякото наблюдение, защита и контрол от страна на ДАНС.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите тук.

Проектът на Постановление можете да видите тук.

Частичната оценка на въздействието можете да видите тук.

Становище на администрацията на Министерския съвет може да видите тук.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.milev@mi.government.bg

Споделете