Loading...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Целта на изменението и допълнението Тарифата за таксите е прецизиране на сега съществуващите текстове с оглед яснота и прецизност по отношение на предоставяне на вид административна услуга и корелацията й със съответната държавна такса. С проекта не се въвеждат нови такси.

На заинтересованите лица се предоставя срок до 26.11.2022 г. за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.doicheva@mi.government.bg

Документи за сваляне.

Споделете