Loading...

Проект на Закон за надценките на хранителните продукти

Проектът на Закон за надценките на хранителните продукти урежда правилата за определяне на надценката, прилагана от търговците при продажба на дребно на определени видове хранителни продукти от малката потребителска кошница.

В Проекта на Закон се предвижда със Заповед на министъра на икономиката и индустрията, съгласувано с министъра на земеделието, да бъде утвърден списък с храни, към които от търговците ще се прилага ограничението за таван на надценката от 10%. В момента този списък включва 17 групи храни.

Задължените лица от страна на бизнеса са предприятия с годишен търговски оборот за предходната календарна година над 30 млн. лева.

Предвижда се Законът за надценките на хранителните продукти да е с временен характер и да важи 6 месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

Проектът на Закон можете да видите ТУК.

Проектът на Предложен списък на видовете храни към Закон за надценките на хранителните продукти можете да видите ТУК.

Предложения и становища по представения за обсъждане проект могат да се изпращат на електронен адрес: m.karadimova@mi.government.bg

Споделете