Loading...

Проект на Закон за надценките на хранителните продукти

С приемането на Закон за надценките на хранителни продукти ще се адресират проблемите свързани с високата инфлация и намаленото потребление на хранителни продукти като се определи временно таван на надценките за поне един артикул от най-ниския ценови диапазон на съответна група продукти.

Законопроектът има също така за цел временно да се регулират ценовите нива на определени основни хранителни продукти при минимална намеса в пазарните отношения. Поради тази причина приложното поле на законопроекта е ограничено до търговията на дребно с определени видове храни. Задължените лица от страна на бизнеса са ограничени до предприятия с годишен търговски оборот над 30 млн. лв., което изключва всички микро и малки предприятия.

Документи:

Проект на Закон за надценките на хранителните продукти

Мотивите към проекта на Закон за надценките на хранителните продукти

Проект на доклад до Министерския съвет

Цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за надценките на хранителните продукти

Резюме на Цялостна предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция “Модернизация на администрацията”, АМС

Заинтересованите лица могат да изпращат своите бележки и предложения в 30-дневен срок на адрес: e-docs@mi.government.bg.

Споделете