Loading...

Публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия

Производител

Вносител или лице, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз

Търговска марка

Разновидност

Забележка:

Към днешна дата, в Министерство на икономиката и индустрията не е постъпвала информация, изисквана по чл. 43к на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, за предстоящо пускане на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.

Споделете