Loading...

Публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане, производство, продажба, предоставяне или възстановяване на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

На основание чл. 25, ал. 2 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Министерството на икономиката и индустрията създава и поддържа публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. Условията и редът за водене на публичния регистър са уредени в Наредба № РД-04-1 от 11.02.2021г. на министъра на икономиката.

Публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

Споделете