Loading...

Публичен регистър на получилите удостоверения за дейности с дестилационни съоръжения по Закона за виното и спиртните напитки

Регистър на получилите удостоверения съгласно Закона за виното и спиртните напитки за внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки.

Публичният регистър е достъпен в отворен формат на Портала за отворени данни /Opendata/

Свързани документи

Споделете