Loading...

Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, както и издаването на Удостоверения за регистрация

Регистър по чл. 13 ал. 1 от Валутния закон за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, както и издаването на Удостоверения за регистрация.

Регистър по чл. 13 ал. 1 от Валутния закон за чуждестранни граждани, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, както и издаването на Удостоверения за регистрация.

Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие са длъжни да се регистрират в Министерство на икономиката и индустрията в 14-дневен срок преди започване на дейността. Вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на удостоверение от Министерство на икономиката и индустрията.

Споделете