Loading...

Регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки по Закона за виното и спиртните напитки

Регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки по Закона за виното и спиртните напитки.

Регистърът е достъпен в отворен формат на Портала за отворени данни /Opendata/

Свързани документи

Споделете