Loading...

Търговски дружества от системата на Министерство на икономиката и индустрията, от чиито капитал са определени и предоставени акции/дялове като обезщетение по реда на §18 от ЗПСК и по реда на ЗОСОИ

Списък на търговски дружества от системата на Министерство на икономиката и индустрията, от чиито капитал са определени и предоставени акции/дялове като обезщетение по реда на §18 от ЗПСК и по реда на ЗОСОИ.

Свързани документи

Споделете