Loading...

Лицензионни режими

Общо намерени: 9

Публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене съгласно предоставената от производителите или вносителите информация в Общия електронен портал на ЕС (EU-CEG)

Публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене съгласно предоставената от производителите или вносителите информация в Общия електронен портал на ЕС (EU-CEG)

Прочети повече

Публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане, производство, продажба, предоставяне или възстановяване на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

Публичен регистър по чл. 25, ал. 2 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече

Публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия

Публичен регистър по чл. 43к, ал. 4 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече

Публичен регистър на лицензираните производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство

Публичен регистър на лицензираните производители на оптични дискове и матрици за тяхното производство

Прочети повече

Публичен регистър на новите тютюневи изделия

Публичен регистър на новите тютюневи изделия

Прочети повече

Публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори от Категория 2 и Категория 3

Публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори от Категория 2 и Категория 3

Прочети повече

Публичен регистър на фирми, лицензирани за дейности с прекурсори от Категория 1

Публичен регистър на фирми, лицензирани за дейности с прекурсори от Категория 1

Прочети повече

Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба

Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба, съгласно чл. 44 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Прочети повече

Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба

Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба, съгласно чл. 44 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Прочети повече