Loading...

1123 Издаване на компенсаторни записи и връчване на Депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти на правоимащите лица

Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Звено: Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", отдел "Реституция и приватизационен архив"
Контакт: отдел "Реституция и приватизационен архив", Мирослав Праматаров, държавен експерт

Споделете