Loading...

1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Звено: Отдел "Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки и на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни"
Телефон: 02 940 7655
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Цвета Димитрова - началник на отдел
Адрес: София, ул. "Княз Александър I" № 12
Работно време: 9:00-17:30 ч.

Свързани документи

Споделете