Loading...

2376 Издаване на разрешение за квота за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация

Дирекция: Администриране и контрол на икономически дейности
Телефон: 02 940 7800
Имейл: g.dinev@mi.government.bg
Контакт: Григори Динев
Адрес: София, ул. "Княз Александър I-ви" № 12
Работно време: 9:00 - 17:30

Предоставяне на разрешения за квоти за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация, а именно смърч (тарифни позиции 4403 20 110 и 4403 20 190) и бор (тарифни позиции 4403 20 310 и 4403 20 390) – Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 г. В глава 2 от Регламента е посочен принципът на разпределение, подчертано е, че методът на разпределение на тарифните квоти зависи от датата на подаване на заявлението от вносителя.

Прилага се следното определение: “продуктова група” е всяка от двете категории на обхванатите продукти в съответствие с класификацията на такива продукти съгласно тарифната и статистическа номенклатура, прилагана в Руската федерация, а именно смърч (тарифни позиции 4403 20 110 и 4403 20 190) и бор (тарифни позиции 4403 20 310 и 4403 20 390). Съответните тарифни кодове, прилагани в Руската федерация, и съответните кодове по Комбинираната номенклатура ( 2 ) (“КН”) и кодове по ТАРИК са включени в приложение I на Регламента.

Свързани документи

Споделете