Loading...

2803 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Звено: Отдел "Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни"
Цена: няма такса
Срок на изпълнение: до 14 дни
Телефон: 02 940 7655
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Цвета Димитрова- началник на отдел
Адрес: гр. София, ул. Княз Александър I № 12
Работно време: 09:00-17:30

Свързани документи

Споделете