Loading...

288 Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба по Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос в отговор на запитвания на физически и юридически лица и други държавни органи и институции

Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Звено: отдел "Международно контролирана търговия"
Срок на изпълнение: 7

Споделете