Loading...

294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Звено: Отдел: "Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни"
Цена: 1180+100 лв.
Телефон: 02 940 7655
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Цвета Димитрова - началник на отдел
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: 09:00-17:30 ч.

Свързани документи

Споделете