Loading...

3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Звено: "Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни"
Срок на изпълнение: до 14 дни
Телефон: 02 940 7739; 02 940 7862
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Михаил Дянков, Кристиян Лилов
Адрес: София, ул. "Княз Александър I" № 12
Работно време: 9:00-17:30

Свързани документи

Споделете