Loading...

3162 Издаване на разрешения за транзит на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Звено: Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"

Споделете