Loading...

3163 Издаване на разрешения за предоставяне на брокерски услуги на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност

Споделете