Loading...

776 Промяна в обстоятелствата в издадени лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Звено: отдел "Регистриране, лицензиране и контрол на прекурсори, оптични носители и търговски сделки"
Цена: за подаване на заявление и за промяна в обстоятелствата 54 лв.
Срок на изпълнение: 2 месеца
Телефон: 02 9407800
Имейл: g.dinev@mi.government.bg
Контакт: Григори Динев
Адрес: ул. "Княз Александър I-ви" № 12
Работно време: 9,00 - 17,30

Споделете