Loading...

Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги

Дирекция: Административно обслужване

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията през 2023 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията през 2022г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на икономиката през 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на икономиката през 2020 г.

Резултати от проведено анкетно проучване на мнението на гражданите относно административното обслужване в Министерството на икономиката през 2019 г.

Резултати от проведено анкетно проучване на мнението на гражданите относно административното обслужване в Министерството на икономиката през 2018 г.

Резултати от проведено анкетно проучване на мнението на гражданите относно административното обслужване в Министерството на икономиката през 2017 г.

Споделете