Loading...

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на икономиката и индустрията

Дирекция: Административно обслужване
Звено: дирекция "Административно обслужване"
Телефон: 02 940 7498
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Адрес: ул. "Славянска" №8
Работно време: 9.00-17.30, като ЦАО работи без прекъсване

Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията са утвърдени със Заповед № РД-16-322/03.06.2022 г. на главния секретар на министерството.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията

Споделете