Loading...

Правила за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Правила за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), и за последващи действия по тях

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителите на Министерство на икономиката и индустрията, които отговарят за тяхното разглеждане, писмено или устно по някой от следните начини:

Споделете