Loading...

Външнотърговска статистика

Стокова структура на външната търговия на България по раздели на Хармонизираната система:

2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 Q1/2019

Водещи страни във външната търговия на България:

2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 Q1/2019

Споделете