Loading...

4-та годишнина на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада – консултация с малките и средни предприятия в ЕС, участващи в търговията с Канада

По повод четвъртата годишнина от временното влизане в сила на ВИТС между ЕС и Канада на 21 септември 2017 г. Съвместният комитет, създаден по силата на Споразумението, организира през м. септември т.г. събитие, на което да се разгледа как малките и средни предприятия (МСП) в ЕС се възползват от ВИТС и как ЕС и Канада могат допълнително да им помогнат да се възползват от предлаганите от Споразумението възможности, по-специално в сектора на услугите.

За да се гарантира провеждането на ползотворна дискусия по време на предстоящото събитие между Европейската комисия (ЕК), канадските представители и заинтересованите страни от бизнеса, ЕК събира информация от представителите на бизнеса в ЕС чрез онлайн въпросник, достъпен за попълване в срок до 9 юли 2021 г.

Целта на въпросника на ЕК е да събере информация от МСП в ЕС, участващи в търговията с Канада, относно:

– степента до която МСП са запознати с преференциалния достъп до канадския пазар, предоставен по силата на Споразумението;

– доколко МСП се възползват от разпоредбите на Споразумението;

– тяхната осведоменост относно съществуващите източници на информация;

– предложенията на МСП за по-нататъшно разширяване на обхвата на предимствата във ВИТС.

Събраната информация ще бъде представена на предстоящото събитие, посветено на МСП, през м. септември 2021 г.

Споделете