Loading...

Европейски награди за насърчаване на предприемачество

Европейски награди за насърчаване на предприемачество

Министерството на икономиката и индустрията проведе националния етап от конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2022 г. Националният победител, който ще представя България в европейския етап на конкурса e „Академия за местни предприемачи“, инициатива на Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към Фондация BCause. Проектът ще се състезава в категория “Отговорно и интегриращо предприемачество”. Жури, определено от Европейската комисия, ще разгледа всички постъпили проекти и ще излъчи победители в шестте категории, както и носител на Голямата награда на журито. Актуална информация и новини можете да намерите тук.

„Академия за местни предприемачи“ е обучителна програма, специално създадена за хора с предприемачески идеи, които искат да стартират собствен бизнес. Насочена е към тютюнопроизводителните региони в страната – областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра. За изминалите 5 издания на програмата са канидатствали над 300 бизнес идеи, 65 предприемачески екипи са преминали през обучения, като 19 от тях са получили безвъзмездна финансова подкрепа в размер на над 130 000 лв.

Финалът на конкурса ще се проведе в периода 28-30.11.2022 г. в гр. Прага по време на ежегодната Асамблея на МСП.


Министерство на икономиката и индустрията провежда ежегодно конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. Допустимите структури включват национални организации, големи и малки градове, региони и общини, както и публично-частни партньорства между публичните органи и предприемачите, образователни програми и бизнес организации.

Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи в областта на създаването на политики, предприемачеството или образованието и до влиянието, което са оказали върху въпросния регион или място, като показват нарастващ напредък за период от две години. и да бъдат в една от шестте категории:

  1. Насърчаване на предприемаческия дух;
  2. Инвестиране в предобиването на предприемачески умения;
  3. Подобряване на бизнес средата и подкрепа за цифровия преход;
  4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
  5. Подпомагане на устойчивия преход;
  6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество;

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката и индустрията, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени през месец юли 2022 г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Крайният срок за участие в конкурса е 30 юни 2022 г.


За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят в срок до 30 юни 2022 г. попълнен, подписан и подпечатан ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ на:

Ирена Николова, началник на отдел “Подкрепа за МСП и предприемачество”, дирекция “Икономическа политика”, тел.: 02 940 7528, e-mail: i.nikolova@mi.government.bg и

Женя Павлова, старши експерт, отдел “Подкрепа за МСП и предприемачество”, Дирекция “Икономическа политика”, тел.: 02 940 7216, e-mail: j.pavlova@mi.government.bg

Моля, изпратете формуляра САМО в електронен вид – с подписите и печата в *.pdf-формат и без подписи и печат в *.doc-формат. Моля, при попълването на формуляра да спазите заложените изисквания относно обема на текста.

ДОКУМЕНТИ

Mожете да изтеглите следните документи:

1. Формуляр за участие 2022

2. Подробна информация за конкурса


I. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1.Какво представлява конкурсът?

2.Какви са целите?

3.Защо предприемачеството е важно?

4.Какви са ползите за участниците и победителите?

5.Кой може да участва?

6.Кои са категориите за участие в конкурса?

7.Какви са критериите за награждаване?

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ В ПЕРИОДА 2010 – 2019 Г.

III. ИЛЮСТРОВАНИ СБОРНИЦИ НА КОНКУРСА

Лица за контакт:

Ирена Николова
Началник на отдел “Подкрепа за МСП и предприемачество”,
Дирекция “Икономическа политика”
Министерство на икономиката и индустрията
тел.: 02 940 7528
e-mail: i.nikolova@mi.government.bg

Женя Павлова
старши експерт, отдел “Подкрепа за МСП и предприемачество”,
Дирекция “Икономическа политика”
Министерство на икономиката и индустрията
тел.: 02 940 7216
e-mail: j.pavlova@mi.government.bg

Споделете