Loading...

Годишна програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия

Годишната програма за прилагане на “Национална стратегия за малките и средните предприятия” 2021 – 2027 г. е разработена в изпълнение на чл. 5, ал. 2 т. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

Отчет на Годишната програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия