Loading...

Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.

Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. е приета с Решение № 281 на Министерския съвет от 01.04.2021 г.

Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. е основен стратегически документ за следващия програмен период, който задава визията относно държавната политика в подкрепа на МСП и отразява политиката на ЕС по отношение на малките и средни предприятия.

Стратегията е разработена в рамките на проект финансиран от Европейската комисия, ГД „Подкрепа на структурните реформи“. За целите на подготовката на Стратегията е изготвен анализ на състоянието на малките и средните предприятия в България от изпълнителя по проекта – ПрайсуотърхаусКупърс България.

Техническият доклад, включващ задълбочен анализ на МСП в България и предварителни препоръки за насоките на действие можете да намерите тук.

В допълнение публикуваме машинен превод с някои съкращения. Моля да се има предвид, че при машинния превод са възможни неточности. Той се публикува единствено с цел улеснение на потребителите на интернет сайта на МИ и не ангажира страните по проекта. Машинният превод можете да намерите тук.

Годишна програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия

Програмата е разработена в изпълнение на чл. 5, ал. 2 т. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

  • Одобрената от Министъра на икономиката Годишна програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия за 2021 година можете да намерите тук.
  • Одобрената от Министъра на икономиката Годишна програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия за 2022 година можете да намерите тук.

Отчет на Годишната програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия

  • Отчет на Годишната програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия за 2021 година можете да намерите тук.
  • Отчет на Годишната програма за прилагане на Националната стратегия за малките и средните предприятия за 2022 година можете да намерите тук.

Споделете