Loading...

Просрочени плащания — актуализиране на правилата на ЕС

В речта си на 14.09.2022 г. относно състоянието на ЕС председателят Урсула фон дер Лайен обяви преразглеждането на Директивата относно забавянето на плащането, като подчерта, че не е справедливо част от фалитите да се дължат на неплатени навреме фактури.

През 2015 г. бе извършена официална оценка, някои аспекти на Директивата бяха оценени през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. 2021 г. и 2022 г., в следствие на което бяха установени редица недостатъци.

Директивата засяга всяка отделна търговска сделка за придобиване на стоки и услуги, която се извършва между предприятия и между публични органи и предприятия (обществени поръчки). Изчислява се, че всяка година в ЕС се обменят между 18 и 40 милиарда фактури, което се равнява на над 500 фактури всяка секунда. Според някои оценки по-малко от 40% от тези фактури се плащат в срок. Забавата на плащанията води до съкращения, възпрепятства заетостта и засяга растежа и презграничната търговия.

В тази връзка Eвропейската комисия публикува покана за предоставяне на данни и стартира обществено обсъждане за промяна на Директивата относно забавянето на плащането.

Консултацията ще даде възможност на заинтересованите страни (предприятията, МСП, промишлените сдружения/стопанските асоциации, академичните среди, сдруженията на гражданското общество, публичните органи и представители на местните и регионалните власти) да споделят своите мнения относно начина, по който инициативата допринася за подобряване на извършването на плащанията и за изграждане на по-справедлива култура на плащане в стопанската среда. Вашето мнение ще бъде взето предвид при по-нататъшното разработване и усъвършенстване на тази инициатива.

Можете да предоставите Вашите коментари от 12 януари 2023 до 17 март 2023 г. (Central European Time (CET)).

Повече информация можете да откриете на официалната интернет страница на Европейската комисия.