Loading...

Проведена анкета за въздействие от въвеждане на еврото върху малките и средните предприятия

В периода от 16 ноември до 16 декември 2022 г. Министерството на икономиката и индустрията поведе Анкета за въздействието от въвеждане на еврото върху малките и средните предприятия (МСП).

Анкетата съдържа 12 въпроса, чрез които се цели да се установи какви разходи и ползи очакват представителите на бизнеса и най-вече малките и средните предприятия в процеса на присъединяване на България към Еврозоната.

В проведената анкета участваха общо 93-ма респондента, като на въпросите са отговорили 3 големи предприятия, 7 – средни, 19 – малки, 64 – микро предприятия. Общо 96,7 % от отговорилите са МСП.

Споделете