Loading...
Обяви и търгове

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на ПИБ АД

ПИБ АД обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на „ГИДО“ ООД

Прочети повече
Обяви и търгове

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на ПИБ АД

„Първа инвестиционна банка“ АД като заложен кредитор, Обявява Продажба на движими вещи собственост на „КООПЕРАЦИЯ СПАСИТЕЛ”.

Прочети повече
Обяви и търгове

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на Георги Лалев

Адвокат Веселин Колев-ДАК, депозитар на Георги Лалев ОБЯВЯВА на интересуващите се, че за периода 14.11.2023 г. до 27.11.2023 г. се организира продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Георги Асенов Лалев по реда на Закона за особените залози имущество.

Прочети повече
Обяви и търгове

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на “Ледър Тренд” ЕООД

„Първа инвестиционна банка“ АД, обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на активи, собственост на „ЛЕДЪР ТРЕНД“ EООД.

Прочети повече
Обяви и търгове

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на Георги Лалев

Адвокат Веселин Колев-ДАК, депозитар на Георги Асенов Лалев, ОБЯВЯВА продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Георги Асенов Лалев, по реда на ЗОЗ, имущество.

Прочети повече
Обяви и търгове

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на ОББ АД

ОББ АД обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ за продажба на движими вещи, собственост на “Евалко текстил импорт- експорт” ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 101060542

Прочети повече
Обяви и търгове

Обява за продажба на имущество, заложено в полза на ПИБ АД

Първа инвестиционна банка“ АД, ОБЯВЯВА провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на следните активи, собственост на „Винарска изба „Розова Долина“ АД – в несъстоятелност

Прочети повече