Loading...
Обяви и търгове

ОБЯВА за продажба на имущество, заложено в полза на Георги Лалев

Адвокат Веселин Колев – ДАК, депозитар на Георги Лалев,ОБЯВЯВА на интересуващите се, че за периода 31.05.2024 г. до 13.06.2024 г. се организира продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Георги Лалев по реда на Закона за особените залози имущество.

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на движими вещи, заложени в полза на „ПИБ“ АД

ПИБ АД обявява провеждане на търг за продажба на движими вещи, собственост на залогодателя „Мив Кънстракшън“ АД

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на търговско предприятие на залогодателя “Еспе Енерджи България” АД

“СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП” АД ОБЯВЯВА и изнася за продажба заложеното търговско предприятие на залогодателя „ЕСПЕ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК № 201614633, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на движими вещи, заложени в полза на ПИБ АД

„Първа инвестиционна банка“ АД обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на залогодателя „Мив Кънстракшън“ АД

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на движими вещи, заложени в полза на ПИБ АД

„Първа инвестиционна банка“ АД обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на залогодателя „Мив Кънстракшън“ АД

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВА за продажба на имущество, заложено в полза на Георги Асенов Лалев

Адвокат Веселин Колев-ДАК, депозитар на Георги Лалев, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че за периода 14.02.2024 г. до 27.02.2024 г. се организира продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Георги Лалев по реда на Закона за особените залози имущество.

Прочети повече