Loading...
Обяви и търгове

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на движими вещи, заложени в полза на ПИБ АД

„Първа инвестиционна банка“ АД обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на залогодателя „Мив Кънстракшън“ АД

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на движими вещи, заложени в полза на ПИБ АД

„Първа инвестиционна банка“ АД обявява провеждане на търг по реда на ЗОЗ с явно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на залогодателя „Мив Кънстракшън“ АД

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВЛЕНИЕ за продажба на движими вещи, собственост на залогодателя “ТК ТРАНС” ООД

Мариян Петков – частен съдебен изпълнител, рег. № 851, Район на действие СГС, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 22.02.2024 г. до 17:00 часа на 22.03.2024 г. ще се проведе публична продан на следните движими вещи, собственост на залогодателя ТК ТРАНС ООД.

Прочети повече
Обяви и търгове

ОБЯВА за продажба на имущество, заложено в полза на Георги Асенов Лалев

Адвокат Веселин Колев-ДАК, депозитар на Георги Лалев, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че за периода 14.02.2024 г. до 27.02.2024 г. се организира продан с писмено тайно наддаване на заложеното в полза на Георги Лалев по реда на Закона за особените залози имущество.

Прочети повече