Loading...
Регистри

Регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки по Закона за виното и спиртните напитки

Регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки по Закона за виното и спиртните напитки

Прочети повече
Регистри

Публичен регистър на получилите удостоверения за дейности с дестилационни съоръжения по Закона за виното и спиртните напитки

Регистър на получилите удостоверения съгласно Закона за виното и спиртните напитки за внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати

Прочети повече
Регистри

Списък на официалните органи в държавата на произхода за страни-нечленки на ЕС, компетентни да издават протоколи от изпитване (анализни свидетелства) за внасяните в Република България етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, които са предназначени за пряка консумация

Списък на официалните органи в държавата на произхода за страни-нечленки на ЕС, компетентни да издават протоколи от изпитване (анализни свидетелства) за внасяните в Република България етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, които са предназначени за пряка консумация, съгласно Приложение № 2 на Заповед № РД-16-1295/04.10.2012 г.

Прочети повече
Регистри

Списък на официалните органи в държавата на произхода за страни-нечленки на ЕС, компетентни да издават атестация за внасяните в Република България етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, за установяване на съответствието им с изискванията за производство и търговско предлагане в държавата на произхода

Списък на официалните органи в държавата на произхода за страни-нечленки на ЕС, компетентни да издават атестация за внасяните в Република България етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, за установяване на съответствието им с изискванията за производство и търговско предлагане в държавата на произхода, съгласно Приложение № 1 на Заповед № РД-16-1295/04.10.2012 г.

Прочети повече
Регистри

Публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене съгласно предоставената от производителите или вносителите информация в Общия електронен портал на ЕС (EU-CEG)

Публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене съгласно предоставената от производителите или вносителите информация в Общия електронен портал на ЕС (EU-CEG)

Прочети повече
Регистри

Регистър на индустриалните паркове по чл. 21. (1) от Закона за индустриалните паркове

Регистърът на индустриалните паркове осигурява обмен на данни, документи и достъп до информация във връзка с вписването и публикуването им по електронен път

Прочети повече
Регистри

Публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане, производство, продажба, предоставяне или възстановяване на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

Публичен регистър по чл. 25, ал. 2 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Регистри

Публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия

Публичен регистър по чл. 43к, ал. 4 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Регистри

Регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Прочети повече
Регистри

Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, както и издаването на Удостоверения за регистрация

Публичен регистър по чл. 13 ал. 1 от Валутния закон

Прочети повече
Регистри

Публичен регистър на новите тютюневи изделия

Публичен регистър на новите тютюневи изделия

Прочети повече