Loading...
Регистри

Публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия

Публичен регистър по чл. 43к, ал. 4 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или достатъчно предвидими условия

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 8 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или достатъчно предвидими условия

Прочети повече
Файлови библиотеки

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 7 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за съответствие на производствения процес съгласно изискванията на този член

Декларация по чл. 43а, ал.3, т. 7 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за съответствие на производствения процес съгласно изискванията на този член

Прочети повече