Loading...
Николай Павлов

Николай Павлов

Заместник-министър

Николай Павлов е заемал различни отговорни длъжности. В периода 2019 г. – 2021 г. е заместник-министър на младежта и спорта, бил е парламентарен секретар в Министерство на труда и социалната политика, работил е в Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“.

До заемането на поста заместник министър на министерство на икономиката и индустрията е директор в Икономически и социален съвет на Република България.

Магистър по икономика от УНСС и бакалавър „Международен туризъм“ от университета в Торино, Италия.

Споделете