Loading...
Д-р Петко Николов

Д-р Петко Николов

Министър

Петко Николов е доктор по икономика и управление на интелектуалната собственост от Университета за национално и световно стопанство. Придобива две магистърски степени по Финанси от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий и по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Петко Николов е специализирал валутен, митнически и данъчен контрол, както и наказателноправни науки.

Бил е член на Софийската адвокатска колегия, има дългогодишен опит като адвокат, както и председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

Има четири годишен преподавателски опит в Катедра „Интелектуална собственост и трансфер на технологии“.

Д-р Петко Николов е бил председател на Комисията за защита на конкуренцията, на Патентното ведомство и изпълнителен директор на Националната компания „Индустриални зони“ (НКИЗ).

Споделете