Loading...
Станислава Ялъмова

Станислава Ялъмова

Началник на политически кабинет

Станислава Ялъмова притежава бакалавърска и магистърска степен по икономика на индустрията от Университета по национално и световно стопанство, гр. София.

Има дългогодишен опит в държавната администрация, свързан с управление на европейските програми и проекти, като е заемала експертни и ръководни длъжности.

Преминала е редица международни обучения в областта на европейските програми и проекти.

Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор към Министерство на финансите на Република България.

Владее отлично английски език.

Споделете