Loading...

Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката

Ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
Име Второстепенен разпоредител
с бюджет
№ и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Александър Дамянов Радовски ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 94-А-227/01.10.2019 по чл.35, ал.1, т.1
Бойко Генадиев Таков Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 94-Б-177/13.11.2018 по чл.35, ал.1, ал.1
Изтегли
Ирена Илиева Миленова-Бориславова ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 23.02.2015
11.05.2015
Изтегли
Изтегли
Мaджиде Ахмедова Ахмедова Българска агенция за инвестиции (БАИ) 24.01.2015
05.08.2015
Изтегли
Изтегли
Стамен Стаменов Янев Българска агенция за инвестиции (БАИ) 26.01.2015
22.03.2017
Изтегли
Изтегли
94-С-148/14.06.2021 по чл.35, ал.1, т.1
Борислав Райчев Димитрачков Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 94-Б-190/16.11.2020 по чл.35, ал.1, т.1
Георги Ненчев Радулов Директор на Центъра на промишлеността на РБългария в Москва 94-Г-100/19.07.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-99/19.07.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-100/04.08.2021 по чл.35, ал.1, т.3
94-Г-123/26.08.2021 по чл.35, ал.1, т.3