Loading...

Резултати от конкурсите

Общо намерени: 7

Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността „младши експерт“ в отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността“, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“

Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността „младши експерт“ в отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността“, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ КАНДИДАТ ТЕСТ ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ КЛАСИРАН КАНДИДАТ Брой точки Оценка КТ Оценка КТ 1. Ж. И. В.-заявление с вх. № 94-00-67/10.01.2024 г. 27 4.30 3 […]

Прочети повече

Допълнителна информация за мястото на провеждане на интервюто с успешно издържалите теста кандидати в обявените конкурсни процедури за длъжностите „началник отдел“, „младши експерт“, „старши експерт“ и „главен експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Уважаеми кандидати, Интервюто с успешно издържалите теста кандидати в обявените конкурсни процедури за длъжностите „началник отдел“, „младши експерт“, „старши експерт“ и „главен експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ ще се проведе на 19.02.2024 г. (понеделник) и 20.02.2024 г. (вторник), съгласно обявения предварително график в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се […]

Прочети повече

Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността “старши експерт” в отдел “Секретариат и административно обслужване”, дирекция “Административно обслужване”

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „СЕКРЕТАРИАТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ КАНДИДАТ ТЕСТ ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ КЛАСИРАН КАНДИДАТ Брой точки Оценка КТ Оценка КТ Д.Р.Б. заявление № 94-00-89/11.01.2024 г. 30 5,00 3 ДА 4,83 5 39,15 ДА І–во място Л.Е.Й. […]

Прочети повече

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за “началник на отдел“ „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за “началник на отдел“ „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“, Министерство на икономиката и индустрията Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.02.2024 г. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Княз Александър I” № 12, голяма зала, съгласно графика […]

Прочети повече

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за “старши експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за “старши експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“, Министерство на икономиката и индустрията Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.02.2024 г. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Княз Александър I” № 12, голяма зала, съгласно графика […]

Прочети повече

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на икономиката и индустрията Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.02.2024 г. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Княз Александър I” № 12, голяма зала от […]

Прочети повече

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционни проекти“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на икономиката и индустрията Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.02.2024 г. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Княз Александър I” № 12, голяма зала от […]

Прочети повече