Loading...

Резултати от конкурсите

Общо намерени: 8

Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура в отдел „СТО и други международни икономически организации“, дирекция „Външноикономическа политика“

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „СТО и други международни икономически организации“, дирекция „Външноикономическа политика“ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕСТ ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ КЛАСИРАН КАНДИДАТ Брой точки Оценка КТ Оценка КТ 1. Петя Рачкова Рачева 26 4.60 3 Да 4.81 5 37.85 Да, I място […]

Прочети повече

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсна процедура за длъжността “Директор на дирекция” дирекция “Външноикономическа политика” и методика за провеждане

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност „директор на дирекция“ дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и индустрията Сребрина Петрова Мирослава Брегова-Георгиева Списък на недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност „директор на дирекция“ дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и индустрията […]

Прочети повече

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“

Допуснати кандидати в конкурсна процедура за длъжността “държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“

Прочети повече

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на икономиката и индустрията

Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на икономиката и индустрията“ Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.10.2022 г. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Княз Александър” № 12, ет.4 Име, […]

Прочети повече

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “държавен експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“ и методика за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “държавен експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“ на Министерство на икономиката и индустрията Мирослава Бодурова-Енева Тодор Марков Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 01.11.2022 г. (вторник) от 10.00 часа. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се […]

Прочети повече

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт” в отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ и методика за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт” в отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в Министерство на икономиката и индустрията Екатерина Александрова Борисова-Йовова Димитър Детелинов Соколов Александър Петров Симеонов Гергина Бориславова Жаблянова Глория Панчева Лепоева Ивайло Анатолиев Лисичков Няма недопуснати […]

Прочети повече

Резултати от обявена конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“

Обявената конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“, се прекратява съгласно Заповед № РД-16-1317/21.10.2022 г., поради липса на постъпили заявления за участие в конкурсната процедура в срока за подаване на документи.

Прочети повече

Резултати от обявена конкурсна процедура за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“

Обявената конкурсна процедура за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“, се прекратява съгласно Заповед № РД-16-1317/21.10.2022 г., поради липса на постъпили заявления за участие в конкурсната процедура в срока за подаване на документи.

Прочети повече