Loading...

Резултати от конкурсите

Общо намерени: 1

Списък на допуснатите кандидати в конкурсна процедура за експертна позиция в дирекция “Регистриране, лицензиране и контрол” и методика за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на Министерство на икономиката и индустрията Мадлена Георгиева Христова Недялка Димитрова Сергиева Мариела Димитрова Аксентиева-Йорданова […]

Прочети повече