Loading...

Правилници

Общо намерени: 7

ПРАВИЛНИК за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

ПРАВИЛНИК за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Прочети повече

Правилник за легализиране, заверките и преводите на документи и други книжа

Прочети повече

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Прочети повече

Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Прочети повече

Правилник за прилагане на ЗОП

Правилник за прилагане на ЗОП

Прочети повече

Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите

Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите

Прочети повече

Правилник за състава и организацията на работа на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката и индустрията

Съветът е съвещателен орган към министъра за сътрудничество с ръководствата на базовата индустрия в страната за устойчиво развитие на българската икономика и индустрия

Прочети повече