Loading...

Офис оборудване

Европейската програма ENERGY STAR беше резултат от Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейския Съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване.

Споразумението между Съединените американски щати и Европейския Съюз изтече на 20 февруари 2018 г.

Текущите процедури за възлагане на обществени поръчки все още могат да използват списъците с квалифицирани продукти, регистрирани по програмата, но вече не е необходимо наличието на логото на ENERGY STAR върху оборудването.

Въпреки че реферирането към ENERGY STAR все още не премахнато от Директивата за енергийна ефективност на възложителите на обществени поръчки се препоръчва да не залагат критерии свързани с изискванията, заложени в програмата.

За повече информация:

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/energy-star_en