Loading...

Стаж в МИИ

Уважаеми кандидати,

Министерството на икономиката и индустрията предоставя възможност за провеждане на студентски стажове за студенти целогодишно.

Можете да кандидатствате в стажантската ни програма, ако отговаряте на следните изисквания:

 • Да сте студент (втори или следващ курс) в български или чужд университет;
 • Да притежавате добра компютърна грамотност и добро ниво на владеене на английски език или друг чужд език (предимство за дирекциите с международна насоченост);
 • Да имате желание и оценена необходимост от усвояване и прилагане на практически знания и умения в реална работна среда.

Продължителността на летните стажове, които можете да проведете в Министерството на икономиката и индустрията е от 10 работни дни до 2 месеца.

За да разгледаме Вашата кандидатура, моля попълнете регистрационната форма за кандидатстване за прием по стажантската програма.

 • Форма за кандидатстване;
 • Автобиография на български език;
 • Кратко мотивационно писмо, с което да се представите като конкурентен стажант;
 • Документ, който да удостоверява качеството Ви на студент (втори или следващ курс) – уверение от университета или копие на студентската книжка.

Документи могат да се подават:

 • Чрез попълване на формуляр за кандидатстване от линка по-горе.
 • Чрез деловодството на МИИ в сградата на ул. “Славянска” №8;

ВАЖНО!

 • Подаването на формуляра не означава автоматично одобрение за стаж;
 • При провеждането на стажа администрацията не дължи възнаграждение;
 • Провеждането на стаж не поражда за стажанта право, нито е предимство, за назначаване на работа в министерството.

За повече информация: i.raichkova@mi.government.bg или sv.kirilova@mi.government.bg

 • Иванка Раичкова, директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“, тел. 02 940 7769
 • Светлина Кирилова, главен експерт, дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“, тел. 02 940 7615