Loading...

Услуги, предоставяни от министерството

Общо намерени: 65

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Прочети повече

288 Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба по Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос в отговор на запитвания на физически и юридически лица и други държавни органи и институции

Прочети повече

290 Вписване на промяна в обстоятелствата във вече издадени удостоверения за регистрация на потребители на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013

Прочети повече

293 Заверка и проверка на електронни технологични дневници

Прочети повече

294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

Прочети повече

295 Издаване на разрешения за временен износ и реимпорт/ временен внос и реекспорт на продукти, свързани с отбраната, предназначени за участие в търговски изложения в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

321 Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

324 Издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Прочети повече

358 Допълване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Прочети повече

450 Издаване на удостоверения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 7
1 2 7