Loading...

Услуги, предоставяни от министерството

Общо намерени: 65

1594 Издаване на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба

Прочети повече

1595 Вписване на промяна в обстоятелствата в издадени удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори

Прочети повече

1596 Издаване на удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната от министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

1597 Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

1628 Издаване на разрешения за износ на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

1774 Промяна на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Прочети повече

1775 Предоставяне на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели

Прочети повече

1826 Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО

Прочети повече

1827 Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции

Прочети повече

1830 Издаване на разрешения за внос на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 3 4 5 7