Loading...

Услуги, предоставяни от министерството

Общо намерени: 65

1831 Издаване на разрешения за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Прочети повече

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Прочети повече

2161 Издаване на разрешения за брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

2162 Издаване на импорт- лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия

Прочети повече

2191 Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство

Прочети повече

2277 Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им

Прочети повече

2280 Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

2281 Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория на Приложение I на Регламент (EO) 273/2005

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7