Loading...

ДП Управление и стопанисване на язовири

Общо намерени: 4

Информация за взетите решения на проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Днес, 23.03.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, ет. 3, малка заседателна зала, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)

Прочети повече

Информация за взетите решения на проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Днес, 11.02.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, ет. 3, малка заседателна зала, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)

Прочети повече

Информация за взетите решения на проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Днес, 11.03.2021 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, ет. 3, малка заседателна зала, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)

Прочети повече

Информация за взетите решения на проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Днес, 29.04.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, ет. 3, малка заседателна зала, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)

Прочети повече