Loading...

ДП Управление и стопанисване на язовири

Общо намерени: 2

Одобрени размер и разпределение на административните разходи на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири” за 2023 г.

Информация за одобрените размер и разпределение на административните разходи на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири” за 2023 г., може да изтеглите от тук: https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/updu/DPUSIA_adm.%20razhodi_2023%20g.pdf

Прочети повече

Информация за взетите решения на проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Днес, 23.03.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, ет. 3, малка заседателна зала, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)

Прочети повече