Loading...

Структура

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Главен секретар Емилия Янева
e.yaneva@mi.government.bg
02 940 7420
Прочети повече

Административно обслужване

Директор Христо Ивановски
h.ivanovski@mi.government.bg
02 940 7542
Прочети повече

Администриране и контрол на икономически дейности

Директор Теменужка Янкова
t.yankova@mi.government.bg
+359 2 940 7211
Прочети повече

Връзки с обществеността и протокол

Директор Виктор Милев
v.milev@mi.government.bg
02 940 7458
Прочети повече

Външноикономическа политика и международно сътрудничество

Директор Сребрина Петрова
s.petrova@mi.government.bg
02 940 7761, 02 940 7018
Прочети повече

Вътрешен одит

Директор Веселка Донкова
v.donkova@mi.government.bg
02 940 7003
Прочети повече

Звено по сигурността на информацията

Началник на отдел Юлиана Натева
yu.nateva@mi.government.bg
02 940 7478
Прочети повече

Европейски въпроси и законодателство на ЕС за стоки и услуги

Директор Силвана Любенова
s.lubenova@mi.government.bg
02 940 7488, 02 940 7480
Прочети повече

Икономическа политика

Директор Желяз Енев
j.enev@mi.government.bg
02 940 7559
Прочети повече

Инспекторат

Ръководител Росица Апостолова
r.apostolova@mi.government.bg
02 940 7345
Прочети повече

Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации

Директор Явор Пиперов
iko@mi.government.bg
02 940 7520
Прочети повече

Международно контролирана търговия и сигурност

Директор Наталия Граховска
n.grahovska@mi.government.bg
02 940 7786
Прочети повече

Политика за потребителите

Директор Емил Алексиев
e.alexiev@mi.government.bg
02 940 7571
Прочети повече

Правна

Директор Михаела Карадимова
m.karadimova@mi.government.bg
02 940 7445
Прочети повече

Публични предприятия

Директор Цветан Цирков
c.cirkov@mi.government.bg
02 940 7460
Прочети повече

Финанси и управление на собствеността

Директор N/A
N/A@mi.government.bg
02 940 7006, 02 940 7024
Прочети повече

Човешки ресурси и организационно развитие

Директор Иванка Раичкова
i.raichkova@mi.government.bg
02 940 7601, 02 940 7769
Прочети повече