Loading...

Събиране на оферти с обява

Общо намерени: 19

„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката по три обособени позиции”

Прочети повече

„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката”

Прочети повече

„Изработване на електронен регистър по чл.16, ал.1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“

Прочети повече

„Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката“

Прочети повече

„Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на Министерство на икономиката по две обособени позиции: 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. Дос

Прочети повече

„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”

Прочети повече

„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката по две обособени позиции”

Прочети повече

„Демонтаж на съществуваща климатична техника, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова климатична техника, за нуждите на Регионалните структури на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Прочети повече

“Продължаване правото на ползване и техническа поддръжка на специализирани софтуерни продукти“ по три обособени позиции: 1. „Подновяване на техническата поддръжка (Support & Subscription) на съществуващи VMware лицензи за две години“; 2. „Продължаване пра

Прочети повече

„Подмяна на настилка на паркинг пред административната сграда на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“

Прочети повече
1 2
1 2
1 2